CESIF

Introducere

Citește Descrierea Oficială

CESIF

CESIF în cifre

CESIF este nÄscut în 1990 un privat, a cÄrei activitate este centratÄ Ã®n domeniul farmaceutic, nutraceutice, biotehnologie, produse alimentare, chimice, cosmetice Èi - în general - în toate sectoarele conexe legate de sÄnÄtate.

grafic

vedere

O referinÈÄ la nivel mondial în formare Èi consultanÈÄ extrem de specializate, care contribuie la dezvoltarea farmaceutice, biotehnologie, produse alimentare, industria chimicÄ Èi cosmetice; industriile esenÈiale pentru economie.

misiune

Angajate la progresul economic Èi social în zonele în care îÈi desfÄÈoarÄ activitatea, precum Èi a celor implicate în orice activitate inerentÄ aceleiaÈi companii.

Valorile

valorile

Locații

Spania Online

Address
Spania Online, Spania