Read the Official Description

Expert Masterat în rezolvarea conflictelor

&nbsp

Expert Master in Conflict Resolution este alcătuită din două titluri într-un singur acreditare. Aceste titluri sunt orientate spre două domenii complementare şi sumative la nivelul de cunoştinţe, care manifestă în mod clar un grad ridicat de specializare.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

TITLU: EXPERT ÎN MEDIERE

&nbsp

1. IMIGRAREA. ASPECTE SOCIALE
- Imigraţia ca un proces structural prin istorie
- Conceptul de cetăţenie şi naţionalitate
- Legea împotriva străinilor
- Cetatenii straini si pluralismul cultural
- Cetatenii straini si statul bunăstării
- Caracteristici socio-culturale ale populaţiei imigrante. Lucrări

&nbsp

2. MANAGEMENT AL FARM MULTICULTURAL
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în cadrul companiei
- Cultură şi relaţiile interculturale. Cheile de la managementul fermei lor
- Competenţelor interculturale ca o expertiză profesională
- Construcţii de second formare intercultural

&nbsp

3. ANIMAŢIE SOCIO-PROFESIONALA
- Socio-culturale Animation
- Participare
- Socio-profesionala
- Proiect Orla

&nbsp

4. PIAŢA MUNCII
- Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi formare profesională
- Caracteristicile lumii muncii din ţara noastră, la sfârşitul secolului al XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi surse de locuri de muncă în favoarea unor noi

&nbsp

5. Orientare profesională
- Definiţi ce se înţelege prin orientare profesională, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologia de a folosi, ce tip de clienţi utilizează serviciile de orientare, şi analizează caracteristicile acestor colective

&nbsp

6. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de integrare profesională
- Politici active pe piaţa forţei de muncă, care vizează crearea de întreprinderi, cât şi de formare profesională pentru a promova ocuparea forţei de muncă şi a incluziunii

&nbsp

&nbsp

TITLU: Masterat în mediere socială

&nbsp

7. Prevenirea Conflictelor al
- Noţiunea şi tipurile de conflicte
- Strategia de prevenire a conflictelor

&nbsp

8. Rezolvarea conflictelor
- Colectarea materialelor pentru înţelegerea conflictului
- Analiza conflictului. Holistice şi specifice
- Metode alternative de soluţionare a litigiilor
- Medierea

&nbsp

9. EVALUAREA DE MEDIERE
- Evaluarea ca o strategie pentru eficientizarea proceselor şi a programelor de mediere
- Concept, obiectivele şi funcţiile
- Perspective şi abordări pentru evaluarea
- Planificarea şi dezvoltarea de evaluare
- Raport de evaluare
- Caracteristici, structura şi ţintă
- Evaluarea de evaluare. Îmbunătăţirea proceselor de măsurare

&nbsp

10. Medierea în CONTEXTE EDUCATIONAL
- Coexistenţa şcoală
- Şcoală de mediere: Concepte cheie
- Conflictul din şcoală. Prevenirea şi soluţionarea conflictelor
- Abilitati si tehnici de mediere
- Mediatorul
- Beneficii de mediere şcolară

&nbsp

11. FAMILIA DE MEDIERE
- Fundaluri de mediere familială
- Conceptul de mediere familială
- Modele de intervenţie în mediere
- Rolul mediatorului
- Etapele de mediere
- Cadrul juridic. Program de mediere pentru separarea şi divorţul
- Tânăr şi mediere

&nbsp

12. MINORI MEDIERE
- Profilul de broker de tineri
- Diferenţe cu restul de profesionişti care lucrează cu tinerii
- Tinerii de pe scena socială
- Tinerii de la locul conflictului

&nbsp

13. COMUNITARE DE MEDIERE
- Sociale şi comunitare de mediere
- Mediere comunitară ca o metodologie
- Analiza realităţii comunale
- Dezvoltarea şi punctul culminant comunitare a procesului de mediere
- Domenii de aplicare
- Evaluarea de Mediere Comunităţii

&nbsp

14. MEDIERE
- Introducere. Medierea interculturală
- Profilul de mediator intercultural
- Domeniul de aplicare a medierii interculturale

&nbsp

15. MEDIERE: Unelte şi Tehnici
- Medierea interculturală
- Practica de mediere interculturală
- Mediator în procesul de mediere: etape şi recomandări
- Modele de mediere interculturală
- Unelte

Acest curs este Online
Start Date
Sept. 2019
Duration
900 ore
Part-time
Price
1,920 EUR
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date