Expert Masterat în rezolvarea conflictelor

&nbsp

Expert Master in Conflict Resolution este alcătuită din două titluri într-un singur acreditare. Aceste titluri sunt orientate spre două domenii complementare şi sumative la nivelul de cunoştinţe, care manifestă în mod clar un grad ridicat de specializare.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

TITLU: EXPERT ÎN MEDIERE

&nbsp

1. IMIGRAREA. ASPECTE SOCIALE
- Imigraţia ca un proces structural prin istorie
- Conceptul de cetăţenie şi naţionalitate
- Legea împotriva străinilor
- Cetatenii straini si pluralismul cultural
- Cetatenii straini si statul bunăstării
- Caracteristici socio-culturale ale populaţiei imigrante. Lucrări

&nbsp

2. MANAGEMENT AL FARM MULTICULTURAL
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în cadrul companiei
- Cultură şi relaţiile interculturale. Cheile de la managementul fermei lor
- Competenţelor interculturale ca o expertiză profesională
- Construcţii de second formare intercultural

&nbsp

3. ANIMAŢIE SOCIO-PROFESIONALA
- Socio-culturale Animation
- Participare
- Socio-profesionala
- Proiect Orla

&nbsp

4. PIAŢA MUNCII
- Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi formare profesională
- Caracteristicile lumii muncii din ţara noastră, la sfârşitul secolului al XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi surse de locuri de muncă în favoarea unor noi

&nbsp

5. Orientare profesională
- Definiţi ce se înţelege prin orientare profesională, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologia de a folosi, ce tip de clienţi utilizează serviciile de orientare, şi analizează caracteristicile acestor colective

&nbsp

6. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de integrare profesională
- Politici active pe piaţa forţei de muncă, care vizează crearea de întreprinderi, cât şi de formare profesională pentru a promova ocuparea forţei de muncă şi a incluziunii

&nbsp

&nbsp

TITLU: Masterat în mediere socială

&nbsp

7. Prevenirea Conflictelor al
- Noţiunea şi tipurile de conflicte
- Strategia de prevenire a conflictelor

&nbsp

8. Rezolvarea conflictelor
- Colectarea materialelor pentru înţelegerea conflictului
- Analiza conflictului. Holistice şi specifice
- Metode alternative de soluţionare a litigiilor
- Medierea

&nbsp

9. EVALUAREA DE MEDIERE
- Evaluarea ca o strategie pentru eficientizarea proceselor şi a programelor de mediere
- Concept, obiectivele şi funcţiile
- Perspective şi abordări pentru evaluarea
- Planificarea şi dezvoltarea de evaluare
- Raport de evaluare
- Caracteristici, structura şi ţintă
- Evaluarea de evaluare. Îmbunătăţirea proceselor de măsurare

&nbsp

10. Medierea în CONTEXTE EDUCATIONAL
- Coexistenţa şcoală
- Şcoală de mediere: Concepte cheie
- Conflictul din şcoală. Prevenirea şi soluţionarea conflictelor
- Abilitati si tehnici de mediere
- Mediatorul
- Beneficii de mediere şcolară

&nbsp

11. FAMILIA DE MEDIERE
- Fundaluri de mediere familială
- Conceptul de mediere familială
- Modele de intervenţie în mediere
- Rolul mediatorului
- Etapele de mediere
- Cadrul juridic. Program de mediere pentru separarea şi divorţul
- Tânăr şi mediere

&nbsp

12. MINORI MEDIERE
- Profilul de broker de tineri
- Diferenţe cu restul de profesionişti care lucrează cu tinerii
- Tinerii de pe scena socială
- Tinerii de la locul conflictului

&nbsp

13. COMUNITARE DE MEDIERE
- Sociale şi comunitare de mediere
- Mediere comunitară ca o metodologie
- Analiza realităţii comunale
- Dezvoltarea şi punctul culminant comunitare a procesului de mediere
- Domenii de aplicare
- Evaluarea de Mediere Comunităţii

&nbsp

14. MEDIERE
- Introducere. Medierea interculturală
- Profilul de mediator intercultural
- Domeniul de aplicare a medierii interculturale

&nbsp

15. MEDIERE: Unelte şi Tehnici
- Medierea interculturală
- Practica de mediere interculturală
- Mediator în procesul de mediere: etape şi recomandări
- Modele de mediere interculturală
- Unelte

Vezi 23 mai multe cursuri de la Divulgazione Dinamica »

Acest curs este Online
Start Date
Sept 2019
Duration
900 ore
Part time
Price
1,920 EUR
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date