Master International în resurse umane şi ocuparea forţei de muncă (în italiană-spaniolă)

&nbsp

Master Internaţional în resurse umane şi ocuparea forţei de muncă (în italiană-spaniolă) permite să se specializeze formarea lor într-o zonă în curs de dezvoltare de sistemul nostru de producţie, de la o abordare socială. Dezvăluirea Dynamics oferă acest grad pentru a satisface cererea în creştere de pe profesioniştii interne şi internaţionale de specialitate şi bine pregătite pe interlingual şi intercultural, pentru a aborda toate nevoile într-un context care devine din ce în ce mai global.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

1. PIAŢA MUNCII
- Ocuparea forţei de muncă şi Formare Politici
- Caracteristicile forţei de muncă din ţara noastră în secolul XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi a noilor surse de locuri de muncă

&nbsp

2. PSIHOLOGIA DE ŞOMAJ
- Teoriile psihologice care se leagă de Muncă şi Sănătate Mintală
- Abordări care urmează să fie adoptate de către programe de intervenţie psiho-sociale care a atenua impactul şomajului

&nbsp

3. CARIERĂ ORIENTARE
- Definiţi ce se înţelege prin orientarea carierei, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologia de a folosi, ce tip de clienti participarea la servicii de orientare şi analizează caracteristicile acestor grupuri pentru mai eficace şi mai eficientă.

&nbsp

4. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de integrare profesională
- Politici active pe piaţa forţei de muncă, care vizează crearea de întreprinderi, cât şi pentru a promova
ocuparea forţei de muncă şi incluziune formare

&nbsp

5. Investigaţiei tehnice asupra SOCIALE
- Instrumente şi metodologie care să faciliteze analiza a realităţii
în cadrul anchetei-acţiune

&nbsp

6. Proiect de design
- Nivele de planificare: plan, program, proiect
- Nivele de proiecte
- Fazele unui proiect
- Elemente ale unui proiect
- Calitatea proiectelor. Ghidul pentru Actiune

&nbsp

7. NUOVA ECONOMIE
- Economie
- Economie şi Mediu
- Nuova economie
- Am nuovi giacimenti occupazionale

&nbsp

8. Multiculturale MANAGEMENT COMPANY
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în organizaţie
- Cultură şi relaţiilor interculturale şi a competenţelor profesionale
- Competenţele interculturale şi competenţe
- Instruirea interculturală în cadrul companiei

&nbsp

9. DE FORMARE PENTRU RESURSE UMANE
- Importanţa de formare în cadrul întreprinderilor; Funcţiile de formare;
Caracteristici ale formării profesionale; sarcinilor de proiectare;
Educaţie Continuă

&nbsp

10. CUM să deseneze şi elaborarea cursurilor de formare
- Predarea, de predare, curriculum şi de formare
- Conceptualizarea şi caracterizarea a curriculum-ului
- Abordări, tipuri şi elemente ale curriculum-ului
- Proiectare, dezvoltare şi evaluare a curriculum-ului
- Obiectivele şi conţinutul
- Metodologie şi activităţi
- Resursele de învăţare
- Ora şi organizarea sa
- Spaţiu şi grupările

&nbsp

1 1. Materiale didactice şi RESURSE
- Abordare la utilizarea noilor tehnologii în domeniul formării profesionale
- Noi instrumente tehnologice aplicate la formarea profesională: Internet
- Predare asistată de calculator: interactivitate

&nbsp

12. EVALUAREA formare de competenţe ŞI PROFESIONALE
- Abordarea completă de evaluare
- Abordare Evaluarea de formare, predare şi curriculum-ul
- Evaluarea nevoilor de instruire
- Evaluarea procesului de instruire
- Evaluarea rezultatelor formării
- Evaluarea impactului de formare

&nbsp

13. Planificarea şi dezvoltarea practicilor profesionale
- Cadrului de reglementare a practicilor profesionale
- Funcţiile profesor-tutor în centru
- Funcţiile de tutore în cadrul companiei
- Planificarea de practică profesională
- Evaluarea şi monitorizarea de practicile profesionale
- Evaluarea la programul de internship

&nbsp

14. Noi tehnologii aplicate LA EDUCAŢIE
- Conceptualizarea şi surse de cunoaştere. Societate a cunoaşterii
- Mass-media ca mass-media şi resurse educaţionale pentru TIC în educaţie
- Platforme: software liber (Moodle) şi software-ul comercial

&nbsp

15. ABILIT'A DIRECTIVE
- De luare a deciziilor. Managementul timpului. Management al stresului. De comunicare.
Negocierea. Conducere. Prezentări în public. Motivaţie. Lucrul în echipă

16. CURS SPANIOLA

Vezi 23 mai multe cursuri de la Divulgazione Dinamica »

Acest curs este Online
Start Date
Sept 2019
Duration
600 ore
Part time
Price
1,920 EUR
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date