Read the Official Description

STUDIU Limba: Italian

Masterat Avansate în Cooperare şi Dezvoltare Internaţională

&nbsp

Master în mare Cooperare şi Dezvoltare Internaţională este format din trei titluri într-un singur acreditare. Aceste valori mobiliare sunt orientate spre cele trei segmente ale pieţei forţei de muncă. Coerenţa curriculum-ului, acreditate în specializare profesională şi permite o consolidare mai uşor.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

TITLU: orientare tehnică şi de angajare

&nbsp

1. Investigaţiei tehnice asupra SOCIALE
- Instrumente şi metode care să faciliteze analiza a realităţii
în cadrul anchetei-acţiune

&nbsp

2.PIAŢA MUNCII
- Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi formare profesională
- Caracteristicile lumii muncii din ţara noastră, la sfârşitul secolului al XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi surse de locuri de muncă în favoarea unor noi

&nbsp

3. PSIHOLOGIA DE ŞOMAJ
- Teoriile psihologice care se leagă de Muncă şi Sănătate Mintală
- Abordări care urmează să fie adoptate de către programe de intervenţie psiho-sociale care a atenua impactul şomajului

&nbsp

4. Consiliere profesională
- Defineşte ce se înţelege prin orientare profesională, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologie de a folosi, ce tip de clienţii utilizează servicii de orientare, şi analizează caracteristicile colective

&nbsp

5. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de inserţie profesională
- Politici active privind piaţa muncii, care vizează atât start-up-uri este de a promova ocuparea forţei de muncă şi de formare incluziunii

&nbsp

&nbsp

TITLU: EXPERT DEZVOLTARE LOCALĂ

&nbsp

6.Noua economie
- Economie
- Economie şi Mediu
- Noua Economie
- Noi domenii de ocuparea forţei de muncă

&nbsp

7. GESTIONAREA multiculturală a FARM
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în cadrul companiei
- Cultură şi relaţiile interculturale. Cheile de la managementul fermei lor
- Competenţelor interculturale ca abilităţi
- Construcţii de second formare intercultural

&nbsp

8. DEZVOLTARE DURABILĂ
- Conceptul de dezvoltare durabilă. Evoluţia istorică
- Mediu şi durabilitate
- Dimensiunea socială a durabilităţii
- Dimensiunea economică a durabilităţii
- Reuniuni la nivel înalt şi acorduri globale privind sustenabilitatea

&nbsp

9. DEZVOLTARE RURALĂ
- Uniunea Europeană Politici de angajaţii care au acţionat ca un factor de dezvoltare rurală

&nbsp

10.SOCIALE ŞI COMUNITARE DE MEDIERE
- Sociale şi comunitare de mediere
- Mediere comunitară ca o metodologie
- Analiza dimensiunii comunale
- Dezvoltarea şi punctul culminant comunitare a procesului de mediere
- Domenii de aplicare
- Evaluarea de Mediere Comunităţii

&nbsp

11. Proiecte de construcţie
- Nivele de planificare: plan, program, proiect
- Niveluri de proiecte
- Fazele unui proiect
- Elemente ale unui proiect
- Calitatea proiectelor. Ghidul pentru Actiune

&nbsp

&nbsp

TITLU: MASTER în cadrul cooperării internaţionale

&nbsp

12. PROBLEMA DE DEZVOLTARE
- Introducere
- Dezvoltare şi Subdezvoltarea

&nbsp

13. ACTORII de cooperare internaţională
- Sistem de cooperare pentru dezvoltare (actori, instrumente, geografie, drept)
- Autorităţile locale şi regionale

&nbsp

14.Abordarea generală care cooperarea internaţională pentru dezvoltare
- Introducere: necesito de cooperare internaţională de urgenţă
dezvoltare
- Actorii implicaţi în cooperarea internaţională pentru dezvoltare
- Tip de cooperare internaţională pentru dezvoltare
- Condiţiile de cooperare internaţională pentru dezvoltare

&nbsp

15. METODOLOGIA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE
- Managementul ciclului de proiect
- Cadrul logic abordare

&nbsp

16. EVALUARE A PROIECTELOR DE ASISTENŢĂ
- Perspective şi abordări pentru evaluarea
- Pianificazzione şi dezvoltarea de evaluare

&nbsp

17. EVALUAREA IMPACTULUI DE PROGRAME
- Introducere: de evaluare, un instrument de îmbunătăţire a
- Metodele formale şi informale de evaluare

&nbsp

18. Tehnicile participative
- Metodologia comună
- Metodologii, abordările participative şi tehnici

&nbsp

19.GRUP DE MANAGEMENT
- Context şi Conceptualizarea
- Influenta grupului asupra membrilor săi

&nbsp

20. MEDIERE: Unelte şi Tehnici
- Medierea interculturală
- Practica de mediere interculturală
- Mediator în procesul de mediere: etape şi recomandări
- Modele de mediere interculturală
- Unelte

&nbsp

21. Rezolvarea conflictelor
- Colectarea materialelor pentru a înţelege conflictul
- Analiza conflictului. Viziune holistică, şi specifică
- Metode alternative de soluţionare a litigiilor
- Medierea

&nbsp

22. MANAGEMENTUL DE ASOCIATII
- Asociaţii şi caracteristicile lor
- Se aplică asociaţiilor de Legislaţie

&nbsp

23. INFORMAŢII TEHNICE ŞI COMUNICARE
- Comunicare şi Informare.Concepte
- De comunicare în organizaţii

Acest curs este Online
Start Date
Sept. 2019
Duration
900 ore
Part-time
Price
2,160 EUR
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date