STUDIU Limba: Italian

Masterat Avansate în Cooperare şi Dezvoltare Internaţională

&nbsp

Master în mare Cooperare şi Dezvoltare Internaţională este format din trei titluri într-un singur acreditare. Aceste valori mobiliare sunt orientate spre cele trei segmente ale pieţei forţei de muncă. Coerenţa curriculum-ului, acreditate în specializare profesională şi permite o consolidare mai uşor.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

TITLU: orientare tehnică şi de angajare

&nbsp

1. Investigaţiei tehnice asupra SOCIALE
- Instrumente şi metode care să faciliteze analiza a realităţii
în cadrul anchetei-acţiune

&nbsp

2.PIAŢA MUNCII
- Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi formare profesională
- Caracteristicile lumii muncii din ţara noastră, la sfârşitul secolului al XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi surse de locuri de muncă în favoarea unor noi

&nbsp

3. PSIHOLOGIA DE ŞOMAJ
- Teoriile psihologice care se leagă de Muncă şi Sănătate Mintală
- Abordări care urmează să fie adoptate de către programe de intervenţie psiho-sociale care a atenua impactul şomajului

&nbsp

4. Consiliere profesională
- Defineşte ce se înţelege prin orientare profesională, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologie de a folosi, ce tip de clienţii utilizează servicii de orientare, şi analizează caracteristicile colective

&nbsp

5. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de inserţie profesională
- Politici active privind piaţa muncii, care vizează atât start-up-uri este de a promova ocuparea forţei de muncă şi de formare incluziunii

&nbsp

&nbsp

TITLU: EXPERT DEZVOLTARE LOCALĂ

&nbsp

6.Noua economie
- Economie
- Economie şi Mediu
- Noua Economie
- Noi domenii de ocuparea forţei de muncă

&nbsp

7. GESTIONAREA multiculturală a FARM
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în cadrul companiei
- Cultură şi relaţiile interculturale. Cheile de la managementul fermei lor
- Competenţelor interculturale ca abilităţi
- Construcţii de second formare intercultural

&nbsp

8. DEZVOLTARE DURABILĂ
- Conceptul de dezvoltare durabilă. Evoluţia istorică
- Mediu şi durabilitate
- Dimensiunea socială a durabilităţii
- Dimensiunea economică a durabilităţii
- Reuniuni la nivel înalt şi acorduri globale privind sustenabilitatea

&nbsp

9. DEZVOLTARE RURALĂ
- Uniunea Europeană Politici de angajaţii care au acţionat ca un factor de dezvoltare rurală

&nbsp

10.SOCIALE ŞI COMUNITARE DE MEDIERE
- Sociale şi comunitare de mediere
- Mediere comunitară ca o metodologie
- Analiza dimensiunii comunale
- Dezvoltarea şi punctul culminant comunitare a procesului de mediere
- Domenii de aplicare
- Evaluarea de Mediere Comunităţii

&nbsp

11. Proiecte de construcţie
- Nivele de planificare: plan, program, proiect
- Niveluri de proiecte
- Fazele unui proiect
- Elemente ale unui proiect
- Calitatea proiectelor. Ghidul pentru Actiune

&nbsp

&nbsp

TITLU: MASTER în cadrul cooperării internaţionale

&nbsp

12. PROBLEMA DE DEZVOLTARE
- Introducere
- Dezvoltare şi Subdezvoltarea

&nbsp

13. ACTORII de cooperare internaţională
- Sistem de cooperare pentru dezvoltare (actori, instrumente, geografie, drept)
- Autorităţile locale şi regionale

&nbsp

14.Abordarea generală care cooperarea internaţională pentru dezvoltare
- Introducere: necesito de cooperare internaţională de urgenţă
dezvoltare
- Actorii implicaţi în cooperarea internaţională pentru dezvoltare
- Tip de cooperare internaţională pentru dezvoltare
- Condiţiile de cooperare internaţională pentru dezvoltare

&nbsp

15. METODOLOGIA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE
- Managementul ciclului de proiect
- Cadrul logic abordare

&nbsp

16. EVALUARE A PROIECTELOR DE ASISTENŢĂ
- Perspective şi abordări pentru evaluarea
- Pianificazzione şi dezvoltarea de evaluare

&nbsp

17. EVALUAREA IMPACTULUI DE PROGRAME
- Introducere: de evaluare, un instrument de îmbunătăţire a
- Metodele formale şi informale de evaluare

&nbsp

18. Tehnicile participative
- Metodologia comună
- Metodologii, abordările participative şi tehnici

&nbsp

19.GRUP DE MANAGEMENT
- Context şi Conceptualizarea
- Influenta grupului asupra membrilor săi

&nbsp

20. MEDIERE: Unelte şi Tehnici
- Medierea interculturală
- Practica de mediere interculturală
- Mediator în procesul de mediere: etape şi recomandări
- Modele de mediere interculturală
- Unelte

&nbsp

21. Rezolvarea conflictelor
- Colectarea materialelor pentru a înţelege conflictul
- Analiza conflictului. Viziune holistică, şi specifică
- Metode alternative de soluţionare a litigiilor
- Medierea

&nbsp

22. MANAGEMENTUL DE ASOCIATII
- Asociaţii şi caracteristicile lor
- Se aplică asociaţiilor de Legislaţie

&nbsp

23. INFORMAŢII TEHNICE ŞI COMUNICARE
- Comunicare şi Informare.Concepte
- De comunicare în organizaţii

Vezi 23 mai multe cursuri de la Divulgazione Dinamica »

Acest curs este Online
Start Date
Sept 2019
Duration
900 ore
Part time
Price
2,160 EUR
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date