STUDIU Limba: Italian

Masterat avansat în programe sociale

&nbsp

Maestru de programe sociale în Superior constă din trei titluri de acreditare într-un unic (de experţi tehnici şi Master). Aceste valori mobiliare sunt orientate spre cele trei segmente respective ale pieţei forţei de muncă. Expertizei curriculum-ului acreditate in acest domeniu de specializare şi să permită o consolidare profesional mai uşor.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

TITLU: Învăţământul tehnic ÎN GRUP SOCIAL

&nbsp

1. SOCIAL EDUCATIE
- Educatie Sociala
- Originea socială a educaţiei
- Socială educator
- Social competenţelor profesionale educator
- Codul de etică pentru practica profesională de educaţie socială

&nbsp

2.INSTRUMENTE TEHNICE ŞI EDUCAŢIE SOCIALE
- Tehnici şi instrumente de diagnosticare
- Mijloace de comunicare
- Predarea Tehnici
- Evaluarea tehnică
- Jocul ca un instrument de educaţie socială

&nbsp

3. EDUCAŢIE ŞI TINERET SOCIALE
- În conceptul de tineret
- Socio-educaţional de intervenţie în colectiv de tineri
- Un comportament antisocial la adolescenti tineri. Teorii explicative
- Intervenţiei de asistenţă sicoeducativo locuinţă

&nbsp

4. Educaţie socială şi seniori
- Aspecte psihosociale ale îmbătrânirii
- Educaţie sociale şi de vârstă
- Unele acţiuni cu persoanele în vârstă

&nbsp

5. EDUCAŢIE ŞI EXCLUDEREA SOCIALĂ
- Excluziunii sociale
- Socializare şi educaţie
- Teorii explicative ale sociale
- Specialist educaţie socială
- Intervenţia în faţa proceselor de excluziune
- Unele acţiuni specifice

&nbsp

&nbsp

TITLU: EXPERT ÎN MEDIERE

&nbsp

6.Prevenirea Conflictelor al
- Noţiunea şi tipurile de conflicte
- Strategia de prevenire a conflictelor

&nbsp

7. Rezolvarea conflictelor
- Colectarea materialelor pentru a înţelege conflictul
- Analiza conflictului. Viziune holistică, şi specifică
- Metode alternative de soluţionare a litigiilor
- Medierea

&nbsp

8. SOCIALE ŞI COMUNITARE DE MEDIERE
- Sociale şi comunitare de mediere
- Mediere comunitară ca o metodologie
- Analiza dimensiunii comunale
- Dezvoltarea şi punctul culminant comunitare a procesului de mediere
- Domenii de aplicare
- Evaluarea de Mediere Comunităţii

&nbsp

9. MEDIERE: Unelte şi Tehnici
- Medierea interculturală
- Practica de mediere interculturală
- Mediator în procesul de mediere: etape şi recomandări
- Modele de mediere interculturală
- Unelte

&nbsp

10. GESTIONAREA multiculturală a FARM
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în cadrul companiei
- Cultură şi relaţiile interculturale.Cheile de la managementul fermei lor
- Competenţelor interculturale ca abilităţi
- Construcţii de second formare intercultural

&nbsp

11. EVALUAREA DE MEDIERE
- Evaluarea ca o strategie pentru a optimiza procesele şi programe de mediere
- Concept, obiectivele şi funcţiile
- Perspective şi abordări pentru evaluarea
- Planificarea şi dezvoltarea de evaluare
- Raport de evaluare
- Caracteristici, destinatarii şi structura
- Evaluarea de evaluare. Îmbunătăţirea proceselor de evaluare

&nbsp

&nbsp

TITLU: MASTER IN RESURSE UMANE ŞI DE MUNCĂ

&nbsp

12. PIAŢA MUNCII
- Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi formare profesională
- Caracteristicile lumii muncii din ţara noastră, la sfârşitul secolului al XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi surse de locuri de muncă în favoarea unor noi

&nbsp

13.PSIHOLOGIA DE ŞOMAJ
- Teoriile psihologice care se leagă de Muncă şi Sănătate Mintală
- Abordări care urmează să fie adoptate de către programe de intervenţie psiho-sociale care a atenua impactul şomajului

&nbsp

14. Consiliere profesională
- Defineşte ce se înţelege prin orientare profesională, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologie de a folosi, ce tip de clienţii utilizează servicii de orientare, şi analizează caracteristicile colective


15. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de inserţie profesională
- Politici active privind piaţa muncii, care vizează atât start-up-uri este de a promova ocuparea forţei de muncă şi de formare incluziunii

&nbsp

16. Investigaţiei tehnice asupra SOCIALE
- Instrumente şi metode care să faciliteze analiza a realităţii
în cadrul anchetei-acţiune

&nbsp

17.Proiecte de construcţie
- Nivele de planificare: plan, program, proiect
- Niveluri de proiecte
- Fazele unui proiect
- Elemente ale unui proiect
- Calitatea proiectelor. Ghidul pentru Actiune

&nbsp

18. Noua economie
- Economie
- Economie şi Mediu
- Noua Economie
- Noi domenii de ocuparea forţei de muncă

&nbsp

19. FORMARE PENTRU RESURSE UMANE
- Importanţa de formare în cadrul întreprinderilor; Funcţiile de formare;
Caracteristici ale formării profesionale; sarcinile de proiectare;
Educaţie Continuă

&nbsp

20. CARACTERISTICI de bază şi funcţiile TRAINER
- Administrarea procesului de formare
- Formatorul ca are nevoie de analist
- Formatorul ca un planificator: planuri de formare
- Formatorul ca un ghid pentru dezvoltarea profesiei
- Formator de evaluator dintre programele sale interne

&nbsp

21.AS proiectarea şi dezvoltarea FORMARE
- Predarea, de predare, formare şi curriculum-ul
- Conceptualizarea şi caracterizarea a curriculum-ului
- Abordări, tipuri şi elemente ale curriculum-ului
- Proiectare, dezvoltare şi evaluare a curriculum-ului
- Obiective şi conţinut
- Metodologie şi activităţi
- Resursele de învăţare
- Timpul şi organizarea acesteia
- Grupurile de spaţiu şi

&nbsp

22. Materiale didactice şi RESURSE
- Abordare utilizarea noilor tehnologii în domeniul formării profesionale
- Noile instrumente tehnologice aplicate la formarea profesională: Internet
- Predare asistată de calculator: interactivitate

&nbsp

23.EVALUAREA DE FORMARE şi a competenţei profesionale
- Full evaluare abordare
- Abordarea Evaluarea de formare, predare şi curriculum-ul
- Evaluarea nevoilor de instruire
- Evaluarea procesului de formare
- Evaluarea rezultatelor formării
- Evaluarea impactului de formare

&nbsp

24.Planificarea şi dezvoltarea de practică profesională
- Cadrul de reglementare a practicilor profesionale
- Funcţii de profesor-tutore al centrului
- Funcţii de tutore în întreprindere
- Planificarea de practică profesională
- Evaluarea şi monitorizarea de practică profesională
- Evaluarea programului de internship

Vezi 23 mai multe cursuri de la Divulgazione Dinamica »

Acest curs este Online
Start Date
Sept 2019
Duration
900 ore
Part time
Price
2,160 EUR
După locații
După dată
Start Date
Sept 2019
Termen limită de aplicare

Sept 2019

Location
Termen limită de aplicare
End Date