De masterat în programele sociale decât

Divulgazione Dinamica

Descrierea programului

Citește Descrierea Oficială

De masterat în programele sociale decât

Divulgazione Dinamica

STUDIU Limba: Italian

Masterat avansat în programe sociale

&nbsp

Maestru de programe sociale în Superior constă din trei titluri de acreditare într-un unic (de experţi tehnici şi Master). Aceste valori mobiliare sunt orientate spre cele trei segmente respective ale pieţei forţei de muncă. Expertizei curriculum-ului acreditate in acest domeniu de specializare şi să permită o consolidare profesional mai uşor.

&nbsp

&nbsp

CUPRINS:

&nbsp

TITLU: Învăţământul tehnic ÎN GRUP SOCIAL

&nbsp

1. SOCIAL EDUCATIE
- Educatie Sociala
- Originea socială a educaţiei
- Socială educator
- Social competenţelor profesionale educator
- Codul de etică pentru practica profesională de educaţie socială

&nbsp

2.INSTRUMENTE TEHNICE ŞI EDUCAŢIE SOCIALE
- Tehnici şi instrumente de diagnosticare
- Mijloace de comunicare
- Predarea Tehnici
- Evaluarea tehnică
- Jocul ca un instrument de educaţie socială

&nbsp

3. EDUCAŢIE ŞI TINERET SOCIALE
- În conceptul de tineret
- Socio-educaţional de intervenţie în colectiv de tineri
- Un comportament antisocial la adolescenti tineri. Teorii explicative
- Intervenţiei de asistenţă sicoeducativo locuinţă

&nbsp

4. Educaţie socială şi seniori
- Aspecte psihosociale ale îmbătrânirii
- Educaţie sociale şi de vârstă
- Unele acţiuni cu persoanele în vârstă

&nbsp

5. EDUCAŢIE ŞI EXCLUDEREA SOCIALĂ
- Excluziunii sociale
- Socializare şi educaţie
- Teorii explicative ale sociale
- Specialist educaţie socială
- Intervenţia în faţa proceselor de excluziune
- Unele acţiuni specifice

&nbsp

&nbsp

TITLU: EXPERT ÎN MEDIERE

&nbsp

6.Prevenirea Conflictelor al
- Noţiunea şi tipurile de conflicte
- Strategia de prevenire a conflictelor

&nbsp

7. Rezolvarea conflictelor
- Colectarea materialelor pentru a înţelege conflictul
- Analiza conflictului. Viziune holistică, şi specifică
- Metode alternative de soluţionare a litigiilor
- Medierea

&nbsp

8. SOCIALE ŞI COMUNITARE DE MEDIERE
- Sociale şi comunitare de mediere
- Mediere comunitară ca o metodologie
- Analiza dimensiunii comunale
- Dezvoltarea şi punctul culminant comunitare a procesului de mediere
- Domenii de aplicare
- Evaluarea de Mediere Comunităţii

&nbsp

9. MEDIERE: Unelte şi Tehnici
- Medierea interculturală
- Practica de mediere interculturală
- Mediator în procesul de mediere: etape şi recomandări
- Modele de mediere interculturală
- Unelte

&nbsp

10. GESTIONAREA multiculturală a FARM
- Migraţia
- Tratamentul diferenţa în cadrul companiei
- Cultură şi relaţiile interculturale.Cheile de la managementul fermei lor
- Competenţelor interculturale ca abilităţi
- Construcţii de second formare intercultural

&nbsp

11. EVALUAREA DE MEDIERE
- Evaluarea ca o strategie pentru a optimiza procesele şi programe de mediere
- Concept, obiectivele şi funcţiile
- Perspective şi abordări pentru evaluarea
- Planificarea şi dezvoltarea de evaluare
- Raport de evaluare
- Caracteristici, destinatarii şi structura
- Evaluarea de evaluare. Îmbunătăţirea proceselor de evaluare

&nbsp

&nbsp

TITLU: MASTER IN RESURSE UMANE ŞI DE MUNCĂ

&nbsp

12. PIAŢA MUNCII
- Politici pentru ocuparea forţei de muncă şi formare profesională
- Caracteristicile lumii muncii din ţara noastră, la sfârşitul secolului al XX-lea, în ceea ce priveşte noile tehnologii şi surse de locuri de muncă în favoarea unor noi

&nbsp

13.PSIHOLOGIA DE ŞOMAJ
- Teoriile psihologice care se leagă de Muncă şi Sănătate Mintală
- Abordări care urmează să fie adoptate de către programe de intervenţie psiho-sociale care a atenua impactul şomajului

&nbsp

14. Consiliere profesională
- Defineşte ce se înţelege prin orientare profesională, cum să organizeze acest proces, ceea ce metodologie de a folosi, ce tip de clienţii utilizează servicii de orientare, şi analizează caracteristicile colective


15. Ocuparea forţei de muncă
- Procesul de inserţie profesională
- Politici active privind piaţa muncii, care vizează atât start-up-uri este de a promova ocuparea forţei de muncă şi de formare incluziunii

&nbsp

16. Investigaţiei tehnice asupra SOCIALE
- Instrumente şi metode care să faciliteze analiza a realităţii
în cadrul anchetei-acţiune

&nbsp

17.Proiecte de construcţie
- Nivele de planificare: plan, program, proiect
- Niveluri de proiecte
- Fazele unui proiect
- Elemente ale unui proiect
- Calitatea proiectelor. Ghidul pentru Actiune

&nbsp

18. Noua economie
- Economie
- Economie şi Mediu
- Noua Economie
- Noi domenii de ocuparea forţei de muncă

&nbsp

19. FORMARE PENTRU RESURSE UMANE
- Importanţa de formare în cadrul întreprinderilor; Funcţiile de formare;
Caracteristici ale formării profesionale; sarcinile de proiectare;
Educaţie Continuă

&nbsp

20. CARACTERISTICI de bază şi funcţiile TRAINER
- Administrarea procesului de formare
- Formatorul ca are nevoie de analist
- Formatorul ca un planificator: planuri de formare
- Formatorul ca un ghid pentru dezvoltarea profesiei
- Formator de evaluator dintre programele sale interne

&nbsp

21.AS proiectarea şi dezvoltarea FORMARE
- Predarea, de predare, formare şi curriculum-ul
- Conceptualizarea şi caracterizarea a curriculum-ului
- Abordări, tipuri şi elemente ale curriculum-ului
- Proiectare, dezvoltare şi evaluare a curriculum-ului
- Obiective şi conţinut
- Metodologie şi activităţi
- Resursele de învăţare
- Timpul şi organizarea acesteia
- Grupurile de spaţiu şi

&nbsp

22. Materiale didactice şi RESURSE
- Abordare utilizarea noilor tehnologii în domeniul formării profesionale
- Noile instrumente tehnologice aplicate la formarea profesională: Internet
- Predare asistată de calculator: interactivitate

&nbsp

23.EVALUAREA DE FORMARE şi a competenţei profesionale
- Full evaluare abordare
- Abordarea Evaluarea de formare, predare şi curriculum-ul
- Evaluarea nevoilor de instruire
- Evaluarea procesului de formare
- Evaluarea rezultatelor formării
- Evaluarea impactului de formare

&nbsp

24.Planificarea şi dezvoltarea de practică profesională
- Cadrul de reglementare a practicilor profesionale
- Funcţii de profesor-tutore al centrului
- Funcţii de tutore în întreprindere
- Planificarea de practică profesională
- Evaluarea şi monitorizarea de practică profesională
- Evaluarea programului de internship

Durata & Pret
Acest curs este Online
Start Date
Data începerii
Sept. 2019
Duration
Durata
900 ore
Cu jumătate de normă
Price
Preţ
2,160 EUR
Locations
Spania - Seville, Andalusia
Data începerii : Sept. 2019
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Contactează şcoala
Dates
Sept. 2019
Spania - Seville, Andalusia
Termen limită de aplicare Contactează şcoala
Data terminării Contactează şcoala